Seržo Bramerc sa predstavnicima udruženja porodica nestalih i poginulih

Seržo Bramerc, glavni tužilac Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju ,sastao se danas sa predstavnicima udruženja porodica u okviru njegove trodnevne posete Republici Srbiji.
Obzirom da je Mehanizam haškog tribunala nedavno sklopio sporazum sa Medjunarodnim komitetom Crvenog krsta,( uvid u dokumetaciju haškog tribunala) a u vezi dodatnih pokušaja da se nastavi potraga za nestalim iz ratova 90-tih,gospodin Bramerc je smatrao da bi bilo dobro da i predstavnike Regionalne koordinacije iz Srbije obavijesti o novim planovima. Želeo je lično čuti potrebe porodica i razmotriti metode koje bi ubrzale sam proces traženja.
Sastanak održan u sedištu UNDP-a u Beogradu, 24.10.2018.godine.