Podrška porodicama koje idu na identifikacije

Iako porodice čekaju više od dvije decenije poziv na identifikaciju, kad konačno dočekaju poziv na sam čin, budu zatečene i zbunjene. Udruženje Suza organizuje pripremni sastanak za porodice pred sam odlazak, na kome stručni tim adekvatno odgovori na pitanja koja ih muče. Sručni tim čine dr.Vesna Kovačević patolog,predstavnici Komisije Vlade Srbije za nestala lica i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. 17.decembra je održan sastanak za 62.grupu porodica koje su išle na identifikacije u Zavod za sudsku medicinu u Zagrebu.Da je porodicama potreban ovaj oblik podrške, govori i to da naše porodice najspremnije dolaze na sam čin identifikacije, što su potvrdili i zaposleni u Zavodu.