Podrška porodicama koje idu na identifikacije

Udruženje Suza je organizovalo pripremni sastanak za porodice koje su išle u Zagreb na identifikacije. Porodice idu po pozivu Ministarstva branitelja Republike Hrvatske, a na osnovu pozitivne DNK-a analize.Iako porodice čekaju više od dvije decenije poziv na identifikaciju, kad konačno dočekaju poziv na sam čin, budu zatečene i zbunjene. Stručni tim adekvatno odgovori na pitanja koja ih interesuju. Tim čine dr.Vesna Kovačević patolog,predstavnici Komisije Vlade Srbije za nestala lica i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. 16.juna je održan sastanak za 63.grupu(za 11 lica), porodica koje su išle na identifikacije u Zavod za sudsku medicinu u Zagrebu. Da je porodicama potreban ovaj oblik podrške, govori i to da naše porodice najspremnije dolaze na sam čin identifikacije, što su potvrdili i zaposleni u Zavodu.