ODRŽANA RADIONICA SA PORODICAMA NESTALIH LICA

ODRŽANA RADIONICA SA PORODICAMA NESTALIH LICA
U periodu od 30. jula do 1. avgusta 2021. godine, Međunarodni komitetet Crvenog krsta organizovao je u Kragujevcu radionicu na temu „Praćenje porodica tokom procesa identifikacije/preuzimanja posmrtnih ostataka njihovih srodnika“, koja se tiče mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške članovima porodica nestalih lica sa područja bivše SFRJ i AP KiM.

Trodnevnu radionicu vodila je psihološkinja Rubina Tahmazian, a učešće su, pored predstavnika udruženja porodica nestalih, uzeli i predstavnici Komisije za nestala lica, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, kao i Crvenog krsta Srbije. Programom su bila predviđena predavanja, interaktivne radionice i rad u grupama.

Prvog dana, u okviru svog učešća ispred Komisije, Maja Vasović u svojstvu člana Radne grupe za izradu Nacrta zakona o nestalim licima izložila je prisutnima tok izrade Nacrta zakona o nestalim licima, koja pitanja su predviđena da se regulišu ovim zakonom i koji su planovi za njegovu implementaciju. Takođe, govorila je i o radu sa porodicama nestalih lica tokom procesa identifikacije i praćenju njihovih potreba nakon preuzimanja identifikovanih posmrtnih ostataka.

Ovo je pilot projekat MKCK čije sprovođenje je planirano do kraja 2021. godine. Po istom programu aktivnosti će se realizovati do kraja 2023. godine nakon čega je predviđeno da ove aktivnosti preuzme Crveni krst Srbije.

Cilj ove radionice bio je psihoedukacija i pružanje pomoći porodicama koje se zbog nestanka i gubitka svojih najmilijih kontinuirano, neki od njih gotovo 30 godina, bore sa tugom, besom, neizvesnošću i patnjom.
Komisija za nestala lica