"Podrška porodicama nestalih - memorijalizacija"

U organizaciji Udruženja “Suza” u utorak 22. februara 2022. godine, održan je prvi susret/radionica sa porodicama nestalih, kroz druženje, informativni i psihološki rad po projektu "Podrška porodicama nestalih - memorijalizacija". Program je podržan od strane Međunarodnog komiteta Crvenog krsta - MKCK-a, delegacija Beograd.
Opština Stari grad, Beograd pruža podršku u vidu ustupanja prostora za realizaciju ovog projekta. Program ima za cilj psiho-socijalnu podršku porodicama, kao i podizanje svijesti šire javnosti o problemu nestali lica koji predugo traje.
Pored članova porodica, projektnog tima, susretu su prisutvovali i gosti Ivana Kostić, predstavnik MKCK-a i Božidar – Bata Popović, član Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije koji su sa prisutnima podelili korisne informacije o procesu nestalih lica.
Korisnici su pokazali značajno interesovanje za zajednički rad. Svi se nadamo dobroj saradnji i uspešnoj realizaciji planiranih projektnih aktivnosti.

Udruženje porodica "Suza".