Podrška porodicama nestalih - Memorijalizacija

Realizovan završni deo projekta "Podrška porodicama nestalih-memorijalizacija" izletom 5. i 6. novembra na Divčibarama.
Zahvaljujemo se partnerima na projektu, Međunarodnom komitetu Crvenog krsta-MKCK-delegacija Beograd, koji su omogućili ovakav dodatni vid psiho-socijalne podrške za korisnike Udruženja "Suza".