Udruženje i članovi

Udruženje su osnovale porodice koje su same krenule za istinom o sudbini nestalih svojih najmilijih. Svjesni svih prepreka na putu otkrivanja istine, odlučni da ne posustanu, da istraju, sve dok i poslednji NN ne dobije ime.

Udruženje prikuplja podatke i informacije o nestalima, predstavlja porodice, zastupa njihove interese u javnosti pred vlastima. Pomaže porodicama da lakše prevaziđu psiho-socijalne i pravne probleme, nastale nestankom njihovih najmiljih, održava ih na okupu, djeleći sa njima bol i neizvjesnost.

Ciljevi:

 • Poticati rješavanje sudbine nestalih kroz proces ekshumacija i identifikacija
 • Razvijati neposrednu razmjenu informacija između porodica i Udruženja o svim pitanjima vezanim za nestale
 • Podizati svjest članova porodica o ulozi udruženja i svjest javnosti o problemu nestalih
 • Održavanje sjećanja na poginule i nestale komemoracijama i drugim oblicima - pomagati porodicama u vezi ostvarivanja prava


Aktivnosti:
Svoje aktivnosti zasnivamo u cilju riješavanja sudbine nestalih i očuvanja sjećanja, te u tom pravcu:

 • Potičemo na čvršću saradnju između nadležnih komisija u regionu u cilju ubrzavanja procesa riješavanja sudbine nestalih,
 • S tim istim ciljem održavamo saradnju sa međunarodnim organizacijama koje se tim problemom bave,
 • Obogaćujemo saradnju sa srpskom i regionalnom koordinacijom udruženja porodica,
 • Održavamo komemoracije na godišnjice masovnih stradanja,
 • Organizujemo sastanake sa članovima porodica pred odlazak na identifikacije u cilju podrške i lakšeg suočavanja sa bolnom istinom,
 • Organizujemo konferencije za novinare i štampamo odgovarajuće materijale kojim se želi zadržati pažnja o problemu nestalih,
 • Štampamo časopis „Suza” i objavljujemo spiskove sa fotografijama nestalih,potičemo članstvo na obogaćivanje sadržaja i baze podataka.Kontakt podaci

Adresa: Lomina 4, Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3621 542
E-mail: afmpkr95@verat.net