ИЗЛОЖБА РАДОВА ПОРОДИЦА НЕСТАЛИХ/ПОГИНУЛИХ ЛИЦА "СУЗА"

Назив програма: Изложба "СЛИКЕ СЕЋАЊА"
Врста програма: Изложба слика - радова породица несталих и погинулих лица у ратовима деведесетих
Место реализације: Кућа краља Петра Првог, ул. Васе Пелагића 40, Београд
Отварање изложбе: 28. марта 2023. године у 12 часова, (уторак).
Време реализације изложбе: од 28. марта до 04. априла 2023. године
Врста програма: Подршка породицама несталих/погинулих лица са меморијализацијом кроз изложбу слика.
Сврха програма: Подршка породицама несталих/погинулих и одбрана достојанственог става према несталима и жртвама рата са циљем убрзања решавања проблематике несталих лица, као и подизања свести јавности о овом проблему.

Осликани радови су резултат пројекта „Подршка породицама несталих - меморијализација који је реализован у сарадњи са Међународним комитетом Црвеног крста, МКЦК. Изложба „Слике сећања“ се реализује уз подршку удружења Грађанске иницијативе кроз пројекат „Траговима сећања“ и у сарадњи са Градском општином Савски венац, Дечијим културним центром „Мајдан“, Кућом краља Петра Првог и Међународног комитета Црвеног крста.

Опис програма:
Програм ,,Слике сећања” чини изложба осликаних радова чланова 16 породица несталих/погинулих, који су облика сата и симболизују тешко бреме чекања, али својом садржајношћу и лепотом илуструју и вредности везане за људско достојанство, идентитет, сећање и помирење. Пројекат је усмерен ка очувању, презентовању и промоцији идентитета страдалног народа кроз стваралаштво као битног сегмента за корисничку популацију, ка популаризацији осетљивих тема о несталим лицима и српским жртвама ратова деведесетих како би се актуализовале у јавности, ка подизању свести јавности и јачању толеранције када је реч о проблемима и препрекама са којима се корисничка популација суочава.
Програм својим садржајима тежи да истина и правда о жртвама српског народа у ратовима деведесетих буде обелодањена како би се успоставила повољнија клима у широј друштвеној заједници што би омогућило породицама жртава да лакше остварују основна људска права, да се ексхумирају све гробнице настале узроком рата, да се пронађу и идентификују нестала лица, да се утиче на убрзање процеса несталих лица, чиме се и спроводи мисија Удружења породица „Суза“.
Основни циљ програма је актуализовање тема везаних за проблематику решавања питања несталих лица и жртава српског народа настрадалих у ратовима деведесетих, утврђивање што потпуније евиденције жртава, утицај на релевантне институције да се расветле судбине несталих, заступање интереса породица ради остварења њихових права, неговање културе сећања.
Изложба слика је својеврстан вид меморијализације проистекле из активности кроз креативан рад и ликовно изражавање и то од поступног креирања и изградњу ликовних решења-скица, до реализације слика-објеката као израз лепих сећања на драге чланове породица који су нестали/погинули. Слике/објекти, симболичног изгледа сата имају психолошку компоненту повезивања са несталом особом, ослобађања корисника од унутрашњих тензија заглављених и залеђених у тренутку губитка драгих особа којима на овакав начин престаје третман НН лица и враћа им се идентитет, имају ноту психолошке подршке са меморијализацијом у виду слике сећања на нестале као крајњим продуктом.

"Суза"