Učešće na seminaru

    Predstavnici Udruženja „Suza“ učestvovali su 12. i 13. novembra na seminaru u organizaciji Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Dvodnevni seminar održan je u palati „Srbija“ pod nazivom „ Uloga organizacija civilnog društva u unapređenju lokalnih praksi u oblasti transparentnog finansiranja iz budžeta jedinica lokalne samouprave“. Učesnici iz svih krajeva Srbije upoznali su se sa zakonskim novinama, kao i predlozima koji regulišu oblast finansiranja neprofitnih organizacija od strane lokalnih samouprava.
    Cilj seminara jeste jačanje kapaciteta organizacija za promociju lokalnih praksi u budžetskom finansiranju, praćenje transparentnosti finansiranja i njegovo unapređenje. Predavanja o budžetskim linijama finansiranja, programskom pristupu, učešću organizacija u planiranju i izradi lokalnih strateških dokumenata i akcionih planova, bila su propraćena radom u grupama na dodeljenim studijama slučaja.
    Na kraju su učesnicima dodeljeni sertifikati o učešću na seminaru, koji je, kao deo projekta „Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva“, finansiran iz međunarodnih fondova.