Poslednja grupa identifikacija u ovoj godini

Dvadeset osoba srpske nacionalnosti koje se nalaze na spisku nestalih za vreme rata u Hrvatskoj, identifikovane su u ponedeljak (14.12.2015.godine), na Institutu za sudsku medicinu u Zagrebu. Pedeset sedmoj grupi članova porodica nestalih predočeni su rezultati DNK analize posmrtnih ostataka njihovih nestalih. To je za porodice označilo kraj dvadset godina duge neizvesnosti i pitanja: gde su njihovi najmiliji? Oni će nakon sahrane moći konačno da im pruže mir za koji su se svih ovih godina borili. Identifikovani su: Miodrag Tatomirović, Dragan Sarapa, Milan Dabić, Ljubomir Mihajlović, Milan Milašinović, Miloš Botić, Nikola Cvetojević, Milan Opačić, Ljuban Bekić, Miljka Bekić, Milka Cvjetković, Božo Paskaš, Miloš Radović, Milan Travica, Mirko Korda, Nikola Dragosavac, Obrad Mrdalj i Vladimir Janković, Nikola Ležajić i Milorad Radmanović. Za još dve hiljade osoba sa spiska nestalih, taj mir se još čeka.