II Medjunarodna konferencija za porodice nestalih, 22-23 novembra 2023. godine.

U rad ukljucene 44 zemlje i preko 700 clanova porodica nestalih.Ukljucenje srpskih porodica omoguceno je iz Crvenog krsta Srbije. Beograd.